PRINT SEND TIL EN VEN
Sonnerup Vandværk I/S

Sonnerup vandværk a.m.b.a.

 
Sonnerup Vandværk er stiftet den 5. oktober 1904
som et interessentskab.

Den 1. januar 2015 blev selskabsformen ændret til et a.m.b.a.

Historie:
Sonnerup Vandværk startede den 5/10 1904 på foranledning af 17 beboere i Sonnerup By, som besluttede at anlægge et vandværk.
De indbetalte alle et aftalt fast beløb om året. Mureren skulle betale 12 kr om året, købmanden 20 kr, skomageren 8 kr. Beløbene lå typisk mellem 5 og 20 kr.
Ved projektets opstart blev der udstedt en veksel på 5000 kr for vandværkets opførelse og senere ansøgte bestyrelsen om lån hos Bondestandens Sparekasse i Roskilde.
Man var nu i gang med at forsyne Sonnerup By med vandværksvand. Ingen myndigheder skulle spørges og vandanalyser var der ikke tale om. Kun sognerådsformanden skulle adviseres og det var hurtigt klaret.

Aktuelt


Torsdag den 20/10 havde vandværket en stor lækage i vejen ved købmanden. Det betød, at vandet var afbrudt i flere timer, imens Badexperten skiftede ledningen.
Siden ledningen er blevet skiftet, har vi ikke konstateret nogen uregelmæssigheder på vandværket, så vi håber at den lækage, vi har søgt at finde i flere år har haft sin oprindelse ved bruddet. Hør evt. mere på generalforsamlingen i marts.

Næste bestyrelsesmøde holdes 16/1 2017 Dagsorden her

Bestyrelsesmøde: 14/9 2016 se referat

Generalforsamling mandag den 14/3 2016 kl. 19 i aktivitetshuset. Referat se her: generalforsamling2016

Se beredskabsplanen for Sonnerup Vandværk her

Se nyeste vandanalyse 2016 februar  her